Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | ŠOP SR/1141/2021 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

19.01.2022 03:29:55