DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo

Dynamický nákupný systém | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o nezverejňovaní dokumentov Ostatné dokumenty  
  Správa o zriadení DNS Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení VO - 31079-MUT Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení VO - 2021/S 126-331202 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 1 KZ/Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia a cena Príloha 
  Príloha č. 4 - Elektronická aukcia Príloha 
  Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky Príloha 
  Príloha č. 2 - Kúpna zmluva - návrh Príloha 
  Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk - návrh Príloha 
  Súťažné podklady - DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.03.2024 09:18:54