SK EN  | 21.11.2017 07:19:34

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 2
Košice
041 80

IČO : 00397768
DIČ : 2021157050
IČ DPH : SK2021157050

Webstránka : http://www.upjs.sk/

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
R-505/VO-2016 Zateplenie TU LF UPJS
R-466/VO-2016 Budovanie simulačného centra pre študijný odbor všeobecné lekárstvo
R-349/VO-2016 Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ UPJŠ Košice
Zobrazených: 1 - 3 / 3
21.11.2017 07:19:34