eZakazky - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 2
Košice
041 80

IČO : 00397768
DIČ : 2021157050
IČ DPH : SK2021157050

Webstránka : http://www.upjs.sk/

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
IKT-001 Dodávka IKT - Výzva 001
R-505/VO-2016 Zateplenie TU LF UPJS
R-466/VO-2016 Budovanie simulačného centra pre študijný odbor všeobecné lekárstvo
R-349/VO-2016 Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ UPJŠ Košice
Zobrazených: 1 - 4 / 4
17.10.2018 06:07:14