Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 97181216 | Kód: REK002337/2018-UVOaN

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok č. 7 k ZoD č. 431/2019 Ostatné dokumenty
2020\06\19
19.06.2020
 Dodatok č. 6 k ZoD 431/2019 Ostatné dokumenty
2020\04\21
21.04.2020
 Dodatok č. 5 k ZoD č. 431/2019 Ostatné dokumenty
2020\03\11
11.03.2020
 Dodatok č. 4 k ZoD č. 431/2019 Ostatné dokumenty
2019\12\10
10.12.2019
 Dodatok č. 3 k ZoD č. 431/2019 Ostatné dokumenty
2019\11\19
19.11.2019
 Dodatok č. 2 k ZoD č. 431/2019 zo dňa 29. 04. 2019 Ostatné dokumenty
2019\11\06
06.11.2019
 Dodatok č. 1 k ZoD č. 431/2019 Ostatné dokumenty
2019\05\30
30.05.2019
 Ponuka č. 5 Reinter s.r.o. Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Ponuka č. 4 DAG SLOVAKIA, a.s. Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Ponuka č. 3 SCHOTT, s.r.o. Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Ponuka č. 2 Metrostav, a.s. Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Ponuka č. 1 EURO-BUILDING, a.s. Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Zverejnenie zmluvy v CRZ Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Správa o zákazky Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Zápisnica o vyhodnotení ponúk Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\04\30
30.04.2019
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - 18660-WYP Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
2019\03\28
28.03.2019
 Vysvetlenie č. 10 Vysvetlenie
2019\01\22
22.01.2019
 Vysvetlenie č. 9 Vysvetlenie
2019\01\21
21.01.2019
 Vysvetlenie č. 8 Vysvetlenie
2019\01\18
18.01.2019
 Vysvetlenie č. 7 Vysvetlenie
2019\01\18
18.01.2019
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2019\01\18
18.01.2019
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2019\01\18
18.01.2019
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2019\01\16
16.01.2019
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2019\01\16
16.01.2019
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2019\01\14
14.01.2019
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2019\01\11
11.01.2019
 Vysvetlenie - 18660-WYP Vysvetlenie
2019\01\03
03.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 18660-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\12\31
31.12.2018
 Súťažné podklady - REK002337/2018-UVOaN Súťažné podklady
2018\12\27
27.12.2018
 ČASŤ C1. VZORY PREDKLADANÝCH DOKLADOV K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM Súťažné podklady
2018\12\19
19.12.2018
 Zmluva o dielo s prilohami Súťažné podklady
2018\12\19
19.12.2018
 Kompletná projektová dokumentácia Súťažné podklady
2018\12\19
19.12.2018
21.09.2020 21:02:54