Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 66085850 | Kód: REK001031/2018-UVO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Ostatné dokumenty
2020\01\21
21.01.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2018\06\27
27.06.2018
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2018\05\31
31.05.2018
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\05\31
31.05.2018
21.09.2020 21:43:42