Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 70985395 | Kód: REK000210/2019-UVO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie - 5754 - IPT Ostatné dokumenty
2019\03\25
25.03.2019
 Správa o zákazke Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Zverejnenie zmluvy v CRZ Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 199_2019 Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Zápisnica vyhodnotenie ponúk Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Ponuka SPP Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Ponuka innogy Ostatné dokumenty
2019\03\22
22.03.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 26/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\03\04
04.03.2019
 Prílohy k SP - vzory Príloha
2019\02\11
11.02.2019
 Report - Otázky - 26/2019 Report - Otázky
2019\02\11
11.02.2019
 Súťažné podklady - REK000210/2019-UVO Súťažné podklady
2019\02\05
05.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - REK000210/2019-UVO Výzva na predloženie ponuky
2019\02\05
05.02.2019
21.09.2020 21:29:12