Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny - rastlinné oleje

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 32389253 | Kód: REK001879/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ponuka uchádzača Prvá cateringová Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Ponuka uchádzača INMEDIA Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Ponuka uchádzača Bidfood Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Zverejnenie zmluvy na CRZ Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Správa o zákazke Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Zápisnica o vyhodnotení ponúk Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Zápisnica z otvárania Dokumenty zadávateľa
2020\02\20
20.02.2020
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 55 ods. 2 ZVO Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\02\03
03.02.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - REK001879/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\12\16
16.12.2019
 Súťažné podklady - Potraviny - rastlinné oleje Súťažné podklady
2019\12\13
13.12.2019
 Súťažné podklady - časť C.1 vzory Súťažné podklady
2019\12\12
12.12.2019
 Súťažné podklady - Príloha č. 1 (Cenník) Súťažné podklady
2019\12\12
12.12.2019
 Súťažné podklady - Rámcová dohoda Súťažné podklady
2019\12\12
12.12.2019
21.09.2020 20:35:43