Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 82130123 | Kód: REK002010/2018-UVOaN

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zverejnení Dodatku č. 1 Ostatné dokumenty
2019\06\25
25.06.2019
 Informácia o zverejnení zmluvy Ostatné dokumenty
2019\05\13
13.05.2019
 Informácia o zverejnení zmluvy Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 7 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 6 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 5 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 4 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 3 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 2 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Ponuka č. 1 Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Správa o zákazky Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Zápisnica splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Zápisnica o vyhodnotení ponúk Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\05\06
06.05.2019
 Informácia o výsledku § 55 ZVO - 18664-WYP Ostatné dokumenty
2019\04\10
10.04.2019
 Vysvetlenie č. 14 Vysvetlenie
2019\01\28
28.01.2019
 Výkaz výmer k PD oprava Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
 Vysvetlenie č. 13 Vysvetlenie
2019\01\24
24.01.2019
 Predlzenie lehot Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
 Vysvetlenie č. 12 Vysvetlenie
2019\01\24
24.01.2019
 Vysvetlenie č. 11 Vysvetlenie
2019\01\24
24.01.2019
 Vysvetlenie č. 10 Vysvetlenie
2019\01\23
23.01.2019
 Vysvetlenie č. 9 Vysvetlenie
2019\01\23
23.01.2019
 Vysvetlenie č. 8 Vysvetlenie
2019\01\18
18.01.2019
 Vysvetlenie č. 7 Vysvetlenie
2019\01\17
17.01.2019
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2019\01\14
14.01.2019
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2019\01\14
14.01.2019
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2019\01\14
14.01.2019
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2019\01\14
14.01.2019
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2019\01\11
11.01.2019
 Príloha č. 1 Výkaz výmer (opravená) Súťažné podklady
2019\01\09
09.01.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 18664-WYP Vysvetlenie
2019\01\09
09.01.2019
 Súťažné podklady - projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\01\01
01.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 18664-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\12\31
31.12.2018
 Súťažné podklady - REK002010/2018-UVOaN Súťažné podklady
2018\12\27
27.12.2018
  ČASŤ C1. VZORY PREDKLADANÝCH DOKLADOV K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
 Zmluva o dielo s prílohami Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
 Kompletná projektová dokumentácia Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
21.09.2020 22:11:39