Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo

Dynamický nákupný systém |  ID: 84366329

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o nezverejňovaní dokumentov Ostatné dokumenty
2021\08\04
04.08.2021
 Správa o zriadení DNS Ostatné dokumenty
2021\08\04
04.08.2021
 Oznámenie o vyhlásení VO - 31079-MUT Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\07\06
06.07.2021
 Oznámenie o vyhlásení VO - 2021/S 126-331202 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha č. 1 KZ/Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia a cena Príloha
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha č. 4 - Elektronická aukcia Príloha
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky Príloha
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha č. 2 - Kúpna zmluva - návrh Príloha
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk - návrh Príloha
2021\07\02
02.07.2021
 Súťažné podklady - DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo Súťažné podklady
2021\07\02
02.07.2021

 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 10:37:31