Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie simulačného centra pre študijný odbor všeobecné lekárstvo

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 70192892 | Kód: R-466/VO-2016

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady Príloha
2016\11\18
18.11.2016
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2016\11\18
18.11.2016
21.09.2020 20:36:59