Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Dynamický nákupný systém | Kód: 5888-MUT
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Profil verejného obstarávateľa

Dodávka IKT - Výzva 001

Zákazka v rámci DNS |  ID: 10374302 | Kód: IKT-001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dorucenie ponuky - IKT-001 - Synergon a.s. - Ľubomír Palúch Doručenie ponuky
2018\06\12
12.06.2018
 Výzva na predkladanie ponúk - IKT-001 Výzva na predloženie ponuky
2018\06\01
01.06.2018
21.09.2020 21:32:59