Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
18664-WYP Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18660-WYP Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 1 - 2 / 2
20.01.2019 03:36:24