Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
30836 - WNS Poskytovanie služieb patentového zástupcu pre EŠIF projekty
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-20 10:00
20.07.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
02.07.2022 07:52:43