eZakazky - V.O.V.S., s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
16418 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
17.04.2021 19:58:17