eZakazky - V.O.V.S., s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34318-WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
33758-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.08.2021 16:30:53