Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 04/2022/WYS | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - 42126-WYS Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie - 42126-WYS - II. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 42126-WYS - doplnenie - II. Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 42126-WYS - Oprava II - zaslaná do Vestníka SR Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 42126-WYS - Oprava - zaslaná do Vestníka SR Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 42126-WYS - doplnenie - I. - príloha č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 42126-WYS - doplnenie - I. Súťažné podklady 
  Vysvetlenie - 42126-WYS - I. - príloha č. 1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie - 42126-WYS - I. Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 42126-WYS - zverejnená Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 42126-WYS - update po zverejnení vo vestníku Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 04/2022/WYS - príloha č. 7 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 04/2022/WYS - príloha č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 04/2022/WYS Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 04/2022/WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 05:18:01