Varňa medoviny s príslušenstvom

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 022021/WYT | Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Pod Bánošom 80, 97411, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - príloha Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 28633-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predkladanie ponúk_28633_WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:49:45