Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/SP/2019 | Obec Kameničná, Mierová 790, 94601, Kameničná
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - doplnenie prílohy č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov_III. Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - doplnenie prílohy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov_II. Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie  
  Jednotný európsky dokument-vzor Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 5644-WYP - Prílohy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 5644-WYP Súťažné podklady 
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

31.03.2020 15:21:52