Obecné nájomné byty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 022021/WYP/NB/SD | Obec Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 99107, Slovenské Ďarmoty
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 34318-WYP - príloha č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 34318-WYP - príloha č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 34318-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predkladanie ponúk - 34318-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 15:59:30