Poisťovacie služby – Cestovné poistenie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 01/MST/2023/UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 1014/2, 97401, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 8590-MSS - 2 Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 01/MST/2023/UPJŠ - Príloha A.2 - doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 8590-MSS - 1 Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 8590-MSS - DOPLNENIE Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 8590-MSS - OPRAVA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 8590-MSS - Vestník SR - po zverejnení Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 01/MST/2023/UPJŠ - Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 01/MST/2023/UPJŠ - Príloha A.2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2023/UPJŠ - Príloha č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2023/UPJŠ Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 01/MST/2023/UPJŠ - Vestník EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.03.2023 16:43:30