Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 01/2022/MST | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 1394/43, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - II. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - aktualizácia po zverejnení vo Vestníku SR - doplnenie I. Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov - I. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - aktualizácia po zverejnení vo Vestníku SR Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Vestník SR Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - príloha 6b - Časť č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - príloha 6a - Časť č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - príloha 2b - Časť č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - príloha 2a - Časť č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - Príloha - Návrh zmluvy - Časť č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/2022/MST - Príloha - Návrh zmluvy-Časť č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/2022/MST Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Európsky Vestník Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:26:40