Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/SP/2022 | Mesto Lučenec, Ulica Novohradská 316/1, 98401, Lučenec
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - 43873-WYP Ostatné dokumenty  
  Výzva na predloženie ponuky - 43873-WYP - Oprava I. Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 43873-WYP - príloha č. 4-doplnenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 43873-WYP - príloha č. 3-doplnenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady_43873_WYP_doplnenie I. Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov _43873-WYP_I. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 43873-WYP - príloha č. 4 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 43873-WYP - príloha č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 43873-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 43873-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 16:31:40