eZakazky - Obec Zbehy

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
41689-WYP Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-10 09:00
10.10.2022
09:00
Obec Zbehy
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
28.09.2022 23:42:47