Obec Zbehy

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Zbehy - Profil verejného obstarávateľa
Obec Zbehy Zbehy 69
Zbehy
95142

IČO : 00308668
DIČ : 2021102941


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Procurio - 19/2022 Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy 2023\08\31
30.11.2022 05:31:40