eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
4/2023/VO EKG prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-09 09:00
09.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
05/2023 Pracovná zdravotná služba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2023-02-09 14:00
09.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
5/2023/VO Defibrilátor
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-10 09:00
10.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
04332-WNS Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-10 14:00
10.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
6/2023/VO Monitor vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-13 09:00
13.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
7/2023/VO Anastéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-14 09:00
14.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.02.2023 00:23:24