eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
24/2022 Káblová prípojka CT pracoviska - projektová dokumentácia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-06-29 14:00
29.06.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Vypracovanie projektovej dokumentácie (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-06-30 12:00
30.06.2022
12:00
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Artroskopická veža s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-01 10:00
01.07.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
01 cyklo Javorníky 2022 „Vyznačenia cykloturistických trás v Javorníkoch 2022 v zmysle STN 01 8028“_OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 10:00
04.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 12:00
04.07.2022
12:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
2022ZNH010 Tlač propagačných materiálov – skladačiek projektu "Pod patronátom sv. Floriána"
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 09:00
06.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
2022ZNH011 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Koľajnice nás spájajú
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 09:05
06.07.2022
09:05
Kysucké múzeum
4 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:00
06.07.2022
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
5 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:15
06.07.2022
11:15
Domov sociálnych služieb Méta
SZM/2022/8 Bezihlová spojka
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:20
06.07.2022
11:20
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
28.06.2022 20:22:18