eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
496 Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2020
14:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
2/3 Ochrana zbierok v depozitári história
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
08:00
Považské múzeum v Žiline
03/2020-E CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
02/2020 CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
2020ZNH003 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
ZTCA-1-2020 Celotelový kostný denzitometer
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:05
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
04/2020 Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy podlahových plôch v budove školy
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
12:00
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
EZ/01/2020 Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie, sociálne zariadenia - budova školy
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
12:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
1/2020 Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020
09:00
Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
21.09.2020 14:33:07