eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32/2021 Umývačka laboratórneho skla so systémom na výrobu deionizovanej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
15:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ZTCA/9/2021 Pľúcny ventilátor
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
34/2021 Prístroj pre aplikáciu respiračnej terapie cez nazálny aplikátor
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
16/2021 VO Kompletná videoendoskopická zostava
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
08:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
08/2021 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
68/2021/CSSDK Preprava stravy z CSS Prameň do CSS Brezovec
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Brezovec
35/2021 Obväzový materiál
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.12.2021
15:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ZTCA/10/2021 Umývačka riadu OLVaS
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Didaktické pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
09:00
Spojená škola, Martin
2021ZNH007 Oprava podvozkov a bŕzd na osobnom vozni Historickej lesnej úvraťovej železnici
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
09:00
Kysucké múzeum
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.12.2021 23:11:09