eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42_22 Centrum sociálnych služieb Terchová - kanalizačná prípojka a odstránenie ČOV
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-29 09:00
29.09.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Výmena osvetlenia v školskom internáte školy Stredná odborná škola lesnícka a drevárska, J. D. Matejovie - Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-09-29 09:00
29.09.2022
09:00
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok
40915-WNP HNsP Trstená -Stavebné úpravy strechy administratívnej budovy
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-29 10:30
29.09.2022
10:30
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
35/2022 Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 14:00
30.09.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
7 Čerstvé mäso-kuch.úprava a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-06 10:00
06.10.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
8 Zemiaky, ovocie, zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-06 10:30
06.10.2022
10:30
Domov sociálnych služieb Méta
37/2022 Rekonštrukcia a modernizácia psychiatrického oddelenia so zvýšením štandardu zdravotníckej starostlivosti
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-07 14:00
07.10.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
EZ/05/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-11 10:00
11.10.2022
10:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
38/2022 NN prípojky pre CT pracovisko a budovu magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-11 14:00
11.10.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
29.09.2022 01:07:23