eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
003 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-30 12:00
30.11.2022
12:00
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb
D1-2022 CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy kuchyne - kanalizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-01 09:00
01.12.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
47903 - WNP Maliarske práce v interiéri - blok A
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-01 12:00
01.12.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Brezovec
SZM/2022/9 Obväzy
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-01 12:40
01.12.2022
12:40
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 10:00
09.12.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
MTZ/2022/1 Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 12:00
09.12.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
30.11.2022 04:17:09