eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/2021 SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - vyhotovenie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
11:00
Stredná odborná škola stavebná, LM
16/2021 Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra - opakovaná zákazka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.04.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2021ZNH001 Kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
3_21 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
1/2021/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.04.2021
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
SZM/2021/1 Operačné oblečenie jednorázové
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
11:15
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
HNsP/4/2021/VO Prenosný ultrazvukový prístroj vyššej triedy
Zákazka s nízkou hodnotou
28.04.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
B1-2021 ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY
Zákazka s nízkou hodnotou
30.04.2021
11:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
17.04.2021 18:32:25