eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020ZNH006 Stavebné úpravy objektov – oceľová stropná konštrukcia vo Vlastivednom múzeu v Krasne nad Kysucou
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
25/2020 Jednorazové rukavice, nitrilové
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.10.2020
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
66/2020/SOSCA17nov-18 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - opakovanie zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2020
14:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
ZTCA-2-2020 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2020
08:15
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZTCA-3-2020 Monitory vitálnych funkcii 10 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2020
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
496/1 Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
08:30
Žilinský samosprávny kraj
18/2020/MH Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
66/2020/SOSCA17nov-20 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov-opakovanie zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
14:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
66/2020/SOS17nov-19 Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov-opakovanie zákazky Časť Rôzne koláče
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
14:10
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
Exkurzie
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2020
10:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
27.10.2020 18:11:00