eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou cyklotrasou Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) – etapa Divinka – Považský Chlmec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
4/2020 Notebooky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
09:30
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
19/2020/MH Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
13:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
496/1 Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
03.11.2020
13:00
Žilinský samosprávny kraj
23/2020VO1 Zdravotnícke vybavenie 1
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2020
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
5/2020 Nákup počítačov a tlačiarne
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2020
11:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
26/2020 Enterálna výživa
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2020
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2020ZNH007 Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov
Zákazka s nízkou hodnotou
06.11.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
GVARZA/05/2020 Riešenie havarijného stavu stropu v náraďovni a telocvični - Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
06.11.2020
11:00
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
17/2020/MH (opakovaná zákazka) Dezinfekčné prostriedky na ruky
Zákazka s nízkou hodnotou
06.11.2020
13:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
31.10.2020 23:39:07