eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
TO/2022/7 Laserový prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-10 10:00
10.08.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
30/2022 Monitory vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-10 14:00
10.08.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
29/2022 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-10 14:00
10.08.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
31/2022 Jednorazové plienky a podložky pod pacienta
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-12 14:00
12.08.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
B3-2022 SPRCHOVACIA HYGIENICKÁ STOLIČKA
Zákazka malého rozsahu
2022-08-15 12:00
15.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
B4-2022 ŠATNÍKOVÉ SKRINE
Zákazka malého rozsahu
2022-08-15 12:00
15.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-18 11:00
18.08.2022
11:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
00118/2022/SOŠDMT SOŠ Dopravná Martin – oprava strechy budovy prístavby skladov Kuchyne a spojovacej chodby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-18 14:00
18.08.2022
14:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
CSS Letokruhy, Žilina – stavebné úpravy energokanálov, Karpatská 8
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-19 09:00
19.08.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Zmluva o dielo 01/2022 CSS Horelica, Čadca, stav. úpravy - modernizácia vykurovania vrátane hydraulického vyregulovania, pracovisko Horelica 107
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-25 12:00
25.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 05:48:51