eZakazky

 Žilinský samosprávny kraj - Profil verejného obstarávateľa

Žilinský samosprávny kraj Komenského 48
Žilina
011 09

IČO : 37808427
DIČ : 2021626695

Webstránka : http://www.regionzilina.sk/

Žilinský samosprávny kraj je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, Žilina, 011 09
Štatutárny zástupca:
IČO: 37808427

Zoznam zákaziek

Kód Názov
OP3/2018 „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“
4/18 Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina
0159/3 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - detský nábytok
0159/2 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Hračky
0159/1 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Interaktívna tabuľa
Echokardiograf
VO_18 09 Elektricky polohovateľné lôžka
1/2018 Hydina
LV2019 Lyžiarsky výcvik študentov Gymnázia Antona Bernoláka
Mäsové výrobky
03/2018 Mliečne výrobky
02/2018 Mliečne výrobky
4-2018 Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača HR1
209/2018/SOSCA17.nov-5 Nákup mäsa a mäsových výrobkov
209/2018/sosca17.NOV-4 Nákup mlieka a smotany, zmrzliny, mliečných výrobkov
209/2018/SOSCA17.nov-1 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov
209/2018/SOSCA17.nov-3 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov
VO12/18 Napájacia nádrž s odplyňovačom
0157/2 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky
0157 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky
Stránky:  1 2 Zobrazených: 1 - 20 / 39
11.12.2018 21:02:06