eZakazky - Žilinský samosprávny kraj

 Žilinský samosprávny kraj - Profil verejného obstarávateľa

Žilinský samosprávny kraj Komenského 48
Žilina
011 09

IČO : 37808427
DIČ : 2021626695

Webstránka : http://www.regionzilina.sk/

Žilinský samosprávny kraj je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, Žilina, 011 09
Štatutárny zástupca:
IČO: 37808427

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
04/2019 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2019\07\04
01/2019 Výroba a dodávka nábytku na mieru 2019\07\03
001 Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks 2019\06\28
Pec na spekanie a ohýbanie skla pre CSS TAU 2019\06\25
10/2019 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy - opakovanie zákazky 2019\06\24
01/2019 Zabezpečenie SBS pre objekty Považského múzea v Žiline-Budatín a Strečno 2019\06\19
5/2019 Olej a rastlinné tuky - opakovanie zákazky 2019\06\17
Pečivo a pekárenské výrobky 2019\06\17
A8-2019 NÁKUP HLBOKOMRAZENÝCH MÚČNYCH VÝROBKOV 2019\06\14
A6-19 MRAZENÉ VÝROBKY 2019\06\14
I-5/2019 Kontrastné látky 2019\06\12
2019 Vykonanie auditu za roky 2019 a 2020 2019\06\09
09/2019 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 2019\06\06
SP 1 Rekonštrukcia stravovacej prevádzky 2019\06\04
01/2019 Mlieko a mliečne výrobky 2019\05\29
4/2019 Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice 2019\05\23
3/2019 Olej, múka, cestoviny a koreniny pre SOŠ lesnícku a drevársku v Liptovskom Hrádku 2019\05\17
VO_02_19 Sterilizátor s vyvíjačom pary 2019\05\17
02 Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny 2019\05\13
7/2019/SOSCA17nov-7 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb 2019\04\30
3/2019 Dávkovače a pracie detergenty pre práčovňu HNsP Trstená 2019\04\18
Mlieko a mliečne výrobky pre CSS TAU 2019\04\15
01 Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny 2019\04\12
08/2019 Mrazené ryby - opakovanie zákazky 2019\04\10
2/2019 Sanitné vozidlo na prevoz osôb 2019\04\08
Vyšetrovacia jednotka s príslušenstvom 2019\04\03
2/2019 Chlieb a pekárenský tovar 2019\04\02
7/2019/SOSCA17.nov.-6 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov- opakovanie zákazky 2019\03\29
SMZZ 2/2019 Bývalá poliklinika Turzovka - rekonštrukcia strešnej krytiny so zateplením na budove s.č. 41 2019\03\28
7/2019/SOSCA17.nov.-5 Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky 2019\03\26
7/20196/SOSCA17.nov.-4 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov 2019\03\19
07/2019 Nealkoholické nápoje 07/2019 - opakovanie zákazky 2019\03\18
04/2019 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 2019\03\15
05/2019 Konzervované ovocie, zelenina, mrazená zelenina a súvisiace výrobky 2019\03\15
06/2019 Spracované, mrazené a konzervované ryby 2019\03\15
7/2019/SOSCA17.nov.-3 Nákup čerstvej zeleniny a ovocia 2019\03\07
02/2019 Rastlinné oleje a tuky 2019\03\07
01/2019 Slepačie vajcia veľkosť "L" 2019\03\07
03/2019 Nealkoholické nápoje 03/2019 2019\03\07
1/2019 Hydina 2019\03\07
Sterilizátor 2019\03\05
Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska 2019\03\04
230 Interiérové vybavenie služobných bytov ŽSK 2019\02\25
0147 Dodávka informačnej a komunikačnej techniky 2019\02\25
0213/1 Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí SR – ČR 2019\02\22
0039 SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – I. etapa a II. etapa 2019\02\21
1/2019 Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky 2019\02\14
7/2019/SOSCA17.nov.-2 Nákup nového nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou trúbou - opakovanie zákazky 2019\02\13
0220 Pozáručný servis motorových vozidiel 2019\02\06
0213 Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí SR – ČR 2019\02\05
7/2019/SOSCA17.nov.-1 Nákup nového nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou trúbou 2019\02\04
A-4 Chlieb, pekárenské výrobky 2019\01\27
E 2 Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk 2019\01\23
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec (NOVÁ) 2018\12\28
VO12/18 Napájacia nádrž s odplyňovačom 2018\12\20
0202 Vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke: Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie – I. etapa - stanovenie PHZ 2018\12\12
209/2018/SOSCA17.nov-5 Nákup mäsa a mäsových výrobkov 2018\12\12
1/2018 Hydina 2018\12\07
03/2018 Mliečne výrobky 2018\12\07
0206 Obstaranie skríň a knižníc 2018\12\06
0205 Obstaranie písacích stolov a stolov 2018\12\06
0175 SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy 2018\12\04
E 1 Vypracovanie korporátneho dizajnu Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 2018\11\30
02/2018 Mliečne výrobky 2018\11\30
Ovocie, zelenina a zemiaky 2018\11\28
VO_18 11 Vyšetrovacia jednotka s mikroskopom a kreslom 2018\11\28
0157/2 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky 2018\11\23
VO_18 10 Videolaryngoskop 2018\11\23
LV2019 Lyžiarsky výcvik študentov Gymnázia Antona Bernoláka 2018\11\22
0159/1 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Interaktívna tabuľa 2018\11\20
0159/2 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Hračky 2018\11\20
0159/3 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - detský nábytok 2018\11\20
4/18 Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina 2018\11\16
OP4/2018 Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade 2018\11\14
Mäsové výrobky 2018\11\14
2018ZNH001 Železničné podvaly pre HLÚŽ 2018\11\13
0157 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky 2018\11\12
OP3/2018 „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“ 2018\11\12
209/2018/sosca17.NOV-4 Nákup mlieka a smotany, zmrzliny, mliečných výrobkov 2018\11\12
VO_18 09 Elektricky polohovateľné lôžka 2018\11\09
4-2018 Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača HR1 2018\11\08
Echokardiograf 2018\11\07
209/2018/SOSCA17.nov-3 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov 2018\11\07
0174 Reklamné predmety s potlačou - stanovenie PHZ 2018\11\06
2-2018 Polohovacie lôžka so zabudovanou váhou 3ks 2018\11\05
3-2018 Prenosný dýchací prístroj 2018\10\31
0155 Považská galéria umenia v Žiline - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby 2018\10\27
ezs Rekonštrukcia EZS v objekte depozitárov Liptovského múzea - Kalvárska ul. 8 v Ružomberku 2018\10\26
209/2018/SOSCA17.nov-1 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov 2018\10\24
33/2018 Považská galéria umenia v Žiline - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby 2018\10\19
Pracovné odevy pre zariadenie - Likava centrum sociálnych služieb 2018\10\11
0124 Vyznačenie nových a obnova existujúcich cykloturistických trás na SR – ČR pohraničí 2018\09\28
33/2018 PGU - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby 2018\09\17
25.06.2019 17:40:28