Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa
 Žilinský samosprávny kraj - Profil verejného obstarávateľa
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48
Žilina
011 09

IČO : 37808427
DIČ : 2021626695

Webstránka : http://www.regionzilina.sk/

Žilinský samosprávny kraj je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, Žilina, 011 09
Štatutárny zástupca:
IČO: 37808427


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
01/2023 Pracovné odevy a obuv pre zdravotníckych zamestnancov 2023\03\13
1/22 Manažér kybernetickej bezpečnosti 2023\03\09
03/2023 Vnútroočné šošovky 2023\02\24
06/2023 Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne 2023\02\24
7/2023/VO Anastéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií 2023\02\23
6/2023/VO Monitor vitálnych funkcií 2023\02\22
4/2023/VO EKG prístroj 2023\02\21
5/2023/VO Defibrilátor 2023\02\21
04/2023 Obväzový materiál 2023\02\17
VO 2023 02 Zdravotnícka gáza a tampóny zo 100 % bavlny 2023\02\03
02/23 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok 2023\02\02
TO/2022/7 Laserový prístroj 2023\01\31
TO/2022/1 Operačné svietidlo 2023\01\31
OP/02/2023 Dopojenie IS–vodovod, vykurovanie, elektro k existujúcim garážam k.ú. Námestovo, p.č. 275/9, 285/4, 285/1 2023\01\30
01/23 Dodávka mrazeného hydinového mäsa, mrazených rýb a rybacích výrobkov pre DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok 2023\01\30
OP/01/2023 Výmena 16 kusov strešných okien na budove SO 17, 4.N.P. Oravskej polikliniky- 2.fáza 2023\01\23
49/2022 Anestetiká 2023\01\20
50/2022 Kortikosteroidy na systémové použitie 2023\01\20
MTZ/2022/1 Klinik boxy 2023\01\13
13/22 Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec pre DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok-opakovaná zákazka 2023\01\05
Vypracovanie energetického auditu 2023\01\04
S101/2022/2448 Doprava - lyžiarsky kurz 2023\01\04
17/2022-VO Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2023\01\03
Všetok potravinársky tovar pre kuchyňu CSS PRAMEŇ Dolný Kubín 2023\01\01
TO/2022/10 Monitory vitálnych funkcii 2023\01\01
S 101/2022/2447 Lyžiarsky kurz 2022\12\30
51/2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti 2022\12\28
TO/2022/8 Germicídny žiarič uzatvorený 2022\12\26
TO/2022/11 Tlakový injektor MRI 2022\12\23
39/2022 Hygienické potreby 2022\12\22
10/2022 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec 2022\12\22
12/22 Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec pre DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok 2022\12\20
18/2022 Mliečne výrobky pre CSS Horelica, Čadca 2022\12\15
17/2022 Mrazená hydina pre CSS Horelica, Čadca 2022\12\15
16/2022 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca 2022\12\14
9/2022 Maliarske práce v interiéri - blok A 2022\12\07
48/2022 Náhrady krvi a plazmatické bielkoviny - Albumín 2022\12\07
SZM/2022/9 Obväzy 2022\12\06
D1-2022 CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy kuchyne - kanalizácia 2022\12\06
CSS Letokruhy, Žilina – stavebné úpravy energokanálov, Karpatská 8 2022\12\05
47/2022 Rekonštrukcia a modernizácia psychiatrického oddelenia so zvýšením štandardu zdravotníckej starostlivosti - projektová dokumentácia 2022\12\02
46/2022 Novostavba pre potreby pracoviska magnetickej rezonancie – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu 2022\12\02
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 2022\12\01
42/2022 Respirátory 2022\11\30
004 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2022\11\30
002 Chlieb a pekárenské výrobky 2022\11\30
003 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2022\11\30
2022ZNH014 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Oživené tradície bez hraníc" 2022\11\28
32/2022/CSSLad Maľovanie chodieb a schodísk blok A, CSS Ľadoveň 2022\11\27
54_22 Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2022\11\23
45/2022 Mraziaca skriňa na skladovanie čerstvo zmrazenej plazmy 2022\11\21
2/2022 Remeslá a priemysel v múzeu-stavebné úpravy podkrovia Budatínskeho hradu 2022\11\21
Vypracovanie energetického auditu 2022\11\16
15/2022/VO - 1 HNsP Trstená -Stavebné úpravy strechy administratívnej budovy (NOVÁ) 2022\11\14
Operačná lampa 2022\11\12
43/2022 Masérske služby 2022\11\11
44/2022 Pôrodné lôžko 2022\11\07
38/2022 NN prípojky pre CT pracovisko a budovu magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 2022\10\28
46_22 CSS Kamence, Kysucké Nové mesto – Rekonštrukcia osobného výťahu 2022\10\26
A9-2022 VAJCIA 2022\10\26
EZ/05/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " (NOVÁ) 2022\10\24
16/2022-VO Rukavice vyšetrovacie nesterilné 2022\10\24
EZ/06/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Výroba nábytku na mieru ". 2022\10\19
Sondy k sonografickému prístroju 2 kusy 2022\10\16
37/2022 Rekonštrukcia a modernizácia psychiatrického oddelenia so zvýšením štandardu zdravotníckej starostlivosti - projektová dokumentácia 2022\10\15
012408/2022 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B" (NOVÁ) 2022\10\11
EZ/05/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " 2022\10\11
18/2022/VO HNsP Trstená -Stavebné úpravy strechy administratívnej budovy 2022\10\11
42_22 Centrum sociálnych služieb Terchová - kanalizačná prípojka a odstránenie ČOV 2022\10\11
35/2022 Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne 2022\10\07
36/2022 NN prípojky pre CT pracovisko a budovu magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 2022\10\04
03/2022 CSS Zákamenné - prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov II 2022\09\30
Výmena osvetlenia v učebniach školy - SOŠ lesnícka a drevárska, J. D. Matejovie - Liptovský Hrádok 2022\09\26
34/2022 Stavebné úpravy priestorov Liptovskej nemocnice s poliklinikou pre potreby výučby učebného odboru odborný asistent - opatrovateľ - I. etapa - projektová dokumentácia 2022\09\23
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky 2022\09\23
33/2022 Optický koherentný tomograf s OCT angio a nemydriatickou fundus kamerou 2022\09\22
Stavebné úpravy – oprava kúpeľne pre zariadenie LIKAVA – Centrum sociálnych služieb na oddelení 2C 2022\09\21
EZ/04/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky." 2022\09\20
I/8-VO-1-13/2022 Bleskozvod a uzemnenie 2022\09\20
I/8-VO-1-11/2022 Potraviny - mrazené výrobky (opakovaná zákazka) 2022\09\19
02/2022 CSS Zákamenné - prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov 2022\09\16
31/2022 Jednorazové plienky a podložky pod pacienta 2022\09\16
09/2022 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2022\09\12
32/2022/CSSLad Maľovanie chodieb a schodísk blok A, CSS Ľadoveň 2022\09\08
30/2022 Monitory vitálnych funkcií 2022\09\07
08/2022 DIESELAGREGÁT ČADCA 2022\08\31
Zmluva o dielo 01/2022 CSS Horelica, Čadca, stav. úpravy - modernizácia vykurovania vrátane hydraulického vyregulovania, pracovisko Horelica 107 2022\08\30
00118/2022/SOŠDMT SOŠ Dopravná Martin – oprava strechy budovy prístavby skladov Kuchyne a spojovacej chodby 2022\08\29
28/2022 Stavebné úpravy okenných otvorov 2022\08\26
Mlieko a mliečne výrobky 2022\08\26
011706/2022 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B" 2022\08\24
B2-2022 ČISTIACE, DEZINFEKČNÉ A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY 2022\08\24
TO/2022/9 Videolaryngoskop 2022\08\24
B4-2022 ŠATNÍKOVÉ SKRINE 2022\08\16
2021ZNH008 Oprava podvozkov a bŕzd na osobnom vozni Historickej lesnej úvraťovej železnici (OPAKOVANIE) 2022\08\10
EZ/03/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Výroba nábytku na mieru - špeciálna učebňa - fyzika." 2022\08\08
05/22 " DSS a ŠZ Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany č.52-prístavba výťahu-debarierizácia objektu" 2022\08\01
26/2022 Odberové vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu prístrojov 2022\07\27
D1 VÝMENA KUCHYNSKÉHO VÝŤAHU A REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY 2022\07\25
Mlieko, mliečne výrobky 2022\07\25
Ovocie a zelenina 2022\07\24
25/2022 Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2022\07\22
001/2022 Liptovské múzeum v Ružomberku - stavebné úpravy Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku 2022\07\22
2022ZNH013 Tlač propagačných materiálov – letákov a pozvánok projektu Nová stála expozícia "Dejiny Čadce a okolia“ 2022\07\20
24/2022 Káblová prípojka CT pracoviska - projektová dokumentácia 2022\07\18
2022ZNH010 Tlač propagačných materiálov – skladačiek projektu "Pod patronátom sv. Floriána" 2022\07\17
TO/2022/7 Servis vzduchotechnických jednotiek KNsP Čadca 2022\07\16
2022ZNH012 Propagačný materiál – magnetky a plátenná taška z projektu "Koľajnice nás spájajú" 2022\07\16
Mäso a mäsové výrobky 2022\07\15
Hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky 2022\07\15
14/2022 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 2022\07\13
SZM/2022/8 Metrová gáza 90 cm x 100 cm 2022\07\12
SZM/2022/8 Bezihlová spojka 2022\07\12
2022ZNH011 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Koľajnice nás spájajú 2022\07\11
Vypracovanie projektovej dokumentácie (NOVÁ) 2022\07\09
01 cyklo Javorníky 2022 „Vyznačenia cykloturistických trás v Javorníkoch 2022 v zmysle STN 01 8028“_OPAKOVANÁ 2022\07\09
Projekt, inžinierska činnosť a vybudovanie osobného výťahu. 2022\07\09
4 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky - opakovaná 2022\07\06
Artroskopická veža s príslušenstvom 2022\07\06
16/2022/VO HNsP Trstená – rekonštrukcia krovu so znížením energetickej náročnosti objektu 2022\06\29
21/2022 Obalový sterilizačný materiál 2022\06\29
13/2022 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre Centrum sociálnych služieb Horelica - opakovaná zákazka 2022\06\28
23/2022 Posteľná nemocničná bielizeň 2022\06\27
2 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia 2022\06\27
1 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky 2022\06\27
3 Trvanlivé potraviny 2022\06\27
EZ/02/2022 Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo - Stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie v budove školy - III. etapa 2022\06\27
1/2022 ,,Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok - Stavebné úpravy objektu kuchyne a jedálne " 2022\06\27
20/2022 Kardiaká 2022\06\24
Drevné pelety 2022\06\24
03/22 Potravinárske výrobky - múka, cestoviny, cukor, cukrovinky, koreniny a pochutiny - opakovaná 2022\06\24
EZ/01/2022 Odstránenie havarijného stavu - oprava strechy nad vstupom, oprava strechy nad šatňami a oprava šatne pod poškodenou strechou 2022\06\22
1/2022 SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielní, posilňovne a objektu školy 2022\06\22
01 cyklo Javorníky 2022 „Vyznačenia cykloturistických trás v Javorníkoch 2022 v zmysle STN 01 8028“ 2022\06\22
2022ZNH008 Tlač - brožúry Pamätnice Kysuckého múzea 2022\06\21
1/2022 Zabezpečenie SBS služieb pre objekty Považského múzea areál hradu Budatín a areál hradu Strečno 2022\06\21
05/2022 Mrazená hydina pre CSS Žarec 2022\06\20
06/2022 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2022\06\20
A-2022 POTRAVINY 2022\06\17
002-2022-EZ Slovenské komorné divadlo Martin - profesionálny riadiaci svetelný pult 2022\06\16
12/2022 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre Centrum sociálnych služieb Horelica 2022\06\15
I/8-VO-1-9/2022 Potraviny - mäso a mäsové výrobky 2022\06\14
I/8-VO-1-8/2022 Pekárenský tovar a cukrárske výrobky 2022\06\13
I/8-VO-1-7/2022 Ovocie a zelenina 2022\06\13
2022ZNH009 Propagačné materiály - turistické známky a turistické nálepky k projektu 2022\06\12
Projektová dokumentácia na rozmiestnenie strojnej technológie v školských dielňach 2022\06\10
„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“ 2022\06\10
Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka 2022\06\09
02/22 potravinárske výrobky - múka, cestoviny, cukor, cukrovinky, koreniny a pochutiny 2022\06\08
33_22 Poliklinika Bytča – odstránenie havarijného stavu fasády objektu 2022\06\06
7/1/2022/VO Elektricky polohovateľné nemocničné lôžka 2022\06\02
101/2022/SOŠOaSCA- 6 Nákup nového viacúčelového automobilu 2022\05\31
SZM/2022/4 Operačný plášť s výstužou a bez výstuže 2022\05\30
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenský tovar 2022\05\30
01/22 Rôzne potravinárske výrobky -strukoviny, kompóty, džemy, marmelády, detská výživa, sterilizovaná zelenina, oleje, nápoje 2022\05\24
SZM/2022/3 Infúzne súpravy, transfúzne súpravy a spojovacie hadičky krátke a dlhé 2022\05\23
19/2022 Zabezpečenie služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a plnenie úloh technika požiarnej ochrany 2022\05\22
2022ZNH007 Tlač propagačných materiálov – skladačiek pre Kysucké múzeum 2022\05\22
29_22 Úrad ŽSK - sanácia železobetónového trámového stropu 2022\05\20
18/2022 Kancelárske potreby 2022\05\20
SZM/2022/2 Papierové utierky v rolke 2022\05\18
17/2022 Kardiaká 2022\05\17
16/2022 Antianemické prípravky 2022\05\12
04/2022 Rôzne potraviny pre CSS Žarec 2022\05\12
11/2022 Rôzne potravinárske výrobky 2022\05\12
15/2022 Výmena podlahových krytín 2022\05\11
14/2022 Prenosný ultrazvukový prístroj 2022\04\26
TO/2022/5 Odstránie havarijného stavu kúrenia na Poliklinike I. časť E 2022\04\25
03/2022 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec 2022\04\20
2022ZNH002 Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – výstavné prvky a zariadenia 2022\04\19
10/2022 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 2022\04\19
2022ZNH006B Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – vytvorenie softvéru a programovanie aplikácií pre multimediálne zariadenia expozície (NOVÁ) 2022\04\19
2022ZNH005 Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – technika na multimediálnu prezentáciu 2022\04\14
2022ZNH006 Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – vytvorenie softvéru a programovanie aplikácií pre multimediálne zariadenia expozície 2022\04\14
SZM/2022/1 Injekčné striekačky a ihly 2022\04\14
2022ZNH004 Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – osvetlenie 2022\04\13
09/2022 Slepačie vajcia, čerstvé, podstielkový chov, veľkosť L 2022\04\11
2022ZNH003 Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – tieniaca konštrukcia z ocela a polykarbonátu 2022\04\09
08/2022 Spracované a konzervované ryby 2022\04\07
07/2022 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky - opakovaná zákazka 2022\04\06
2022ZNH001 Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – stavebné a technické úpravy priestorov 2022\04\05
SZ-03 Vymena vzduchotechnickej jednotky pre gynekologický operačný sál a traumatologický operačný sál KNsP Čadca 2022\03\28
06/2022 Konzervované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky - opakovaná zákazka 2022\03\28
Rôzne potravinárske výrobky 2022\03\25
08/2022 Infúzna technika 2022\03\25
09/2022 Nemocničné lôžka 2022\03\25
I/8-VO-1-6/2022 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2022\03\24
I/8-VO-1-5/2022 Potraviny - mäso a mäsové výrobky 2022\03\23
11/2022 Analgetiká 2022\03\18
I/8-VO-1-3/2022 Potravinové výrobky (opakovaná zákazka) 2022\03\17
05/2022 Nealkoholické nápoje 2022\03\16
02/2022 Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec 2022\03\16
SZ-01 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 2022\03\16
SZ-02 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie - Prestavba, prístavba, nadstavba lôžkového pavilónu blok A,B,C - KNsP Čadca 2022\03\16
03/2022 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 2022\03\15
01/2022 Priemyselná vysokootáčková práčka a bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládaním pre Centrum sociálnych služieb Horelica - OPAKOVANÁ ZÁKAZKA 2022\03\15
04/2022 Konzervované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 2022\03\14
01/2022 Nakladaná a konzervovaná zelenina, ovocie a džemy pre CSS Žarec 2022\03\14
04/2022 Jednorazové ihly a striekačky 2022\03\11
07/2022 Hormóny hypofýzy, hypotalamu a analógy 2022\03\11
01/2022 Mrazená zelenina, zemiakové výrobky 2022\03\11
02/2022 Mrazené ryby 2022\03\11
TO/2022/4 Servisná zmluva na pľúcne ventilátory Hamilton 2022-2025 - opakovaná 2022\03\05
I/8-VO-1-2/2022 Potraviny – mrazené výrobky 2022\03\05
I/8-VO-1-4/2022 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2022\03\04
I/8-VO-1-3/2022 Potravinové výrobky 2022\03\04
10/2022 Analgetiká 2022\03\04
4/22 Ultrazvukový prístroj 2022\03\01
„Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina – komplexná rekonštrukcia ležatých rozvodov a sanácia energokanálov, ul. Karpatská č. 8“ 2022\02\26
05/2022 Defibrilátory - opakovaná zákazka 2022\02\23
TO/2022/4 Servisná zmluva na pľúcne ventilátory Hamilton 2022-2025 2022\02\23
HNsP/2/2022/VO Dohl'adové centrum kybernetickej bezpečnosti 2022 2022\02\23
01/2022 Priemyselná vysokootáčková práčka a bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládaním pre Centrum sociálnych služieb Horelica 2022\02\21
6/2022/VO Infúzna technika 2022\02\21
5/2022/VO Monitor vitálnych funkcií 2022\02\20
7/2022/VO Nemocničné lôžka 2022\02\19
TO/2022/3 USG prístroj 2022\02\17
TO/2022/2 Nemocničné lôžka 2022\02\16
A0-2022 POTRAVINY 2022\02\15
03/2022 Pracovná zdravotná služba 2022\02\14
„Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy objektu školy, zníženie energetickej náročnosti OA LM“ 2022\02\03
31/2021 Monitory vitálnych funkcií a centrálna monitorovacia stanica - opakovaná zákazka 2022\02\03
Školské technické vybavenie 2022\02\01
1/2022 VO Ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu 2022\01\24
Didaktické pomôcky 2022\01\22
17/ VO Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti (NOVÁ) 2022\01\18
91_21 Zabezpečenie kontrolnej a servisnej činnosti požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS 2022\01\14
OP/02/2021 Oravská poliklinika Námestovo, ul.Červeného kríža 62/30 - dostavba polikliniky - objekt SO - 01 pre potreby FBRL, DOS a technického zázemia 2022\01\14
ZTCA/11/2021 Infúzna technika 2022\01\12
Všetok potravinársky tovar pre kuchyňu CSS PRAMEŇ Dolný Kubín 2021\12\28
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2021\12\22
10/2021 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2021\12\22
09/2021 Mrazená hydina pre CSS Žarec 2021\12\22
2021ZNH007 Oprava podvozkov a bŕzd na osobnom vozni Historickej lesnej úvraťovej železnici 2021\12\21
2021ZNH006 Rekonštrukcia osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu (OPAKOVANIE) 2021\12\18
16/2021 VO Kompletná videoendoskopická zostava 2021\12\18
ZTCA/10/2021 Umývačka riadu OLVaS 2021\12\17
19/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka 2021\12\17
HNsP/15/2021/VO Rekonštrukcia izieb na internom a chirurgickom oddelení 2021\12\17
68/2021/CSSDK Preprava stravy z CSS Prameň do CSS Brezovec 2021\12\14
08/2021 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec 2021\12\13
18/21 Mrazená hydina pre CSS Horelica, Čadca 2021\12\08
16/21 Mliečne výrobky pre CSS Horelica, Čadca 2021\12\08
17/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca 2021\12\08
Technické vybavenie 2021\12\07
I/8-VO-1-18/2021 Elektrokoagulačný prístroj 2021\12\06
I/8-VO-1-17/2021 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu (opakovaná zákazka) 2021\12\03
VO-21 41 Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2021\11\29
Technické vybavenie 2021\11\27
I/8-VO-1-17/2021 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 2021\11\26
30/2021 Anestetiká 2021\11\26
SZM/2021/5 Odberové vaky - štvorvaky na krv 2021\11\24
00056/2021/CSSLad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2021\11\23
5/21 Oravský hrad – veľká terasa – oprava dlažby 2021\11\23
2021ZNH005 Rekonštrukcia osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu 2021\11\20
ZTCA/8/2021 Cievka na vyšetrenie ramena k MRI Philips - opakovaná 2021\11\17
07/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. 2x opakovaná zákazka 2021\11\11
23/2021 Monitory vitálnych funkcií a centrálna monitorovacia stanica 2021\11\09
„CSS Letokruhy, Žilina - zníženie energetickej náročnosti objektu, ul. Karpatská 9 “ 2021\11\08
I/8-VO-1-16/2021 Nemocničné lôžka 2021\11\04
00056/2021/CSSLad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2021\11\03
ZTCA/8/2021 Cievka na vyšetrenie ramena k MRI Philips 2021\11\03
28/2021 Antitrombotiká 2021\10\29
105/2021/SOSCA17nov-12 "Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca - kompletná rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti objektov školy" 2021\10\28
06/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. opakovaná zákazka 2021\10\26
ZTCA/7/2021 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu 3ks 2021\10\26
I/8-VO-1-15/2021 Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín 2021\10\25
00056/2021/CSSLad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2021\10\25
SZM/2021/4 Jednorázové injekčné striekačky a ihly - opakovaná 2021\10\25
2021ZNH004 Rekonštrukcia strechy objektu Raganov mlyn 2021\10\24
MTZ/1/2021 Pracie prostriedky 2021\10\22
ZTCA-6-2021 Magnetoterapia 2021\10\20
2/2021 Exkurzie 2021\10\20
ZTCA-5-2021 Prenosný stolový RT-PCR analyzátor na rýchlu diagnostiku na zistenie prítomnosti SARS-CoV-2 2021\10\15
Mrazená hydina a ryby 2021\10\13
03/21 Oprava Oravskej lesnej železnice 2021\10\12
05/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. 2021\10\11
4/2021 Oravský hrad- Korvínov palác, časť depozit- oprava 2021\10\10
29/2021 Dezinfekčné prostriedky na plochy 2021\10\06
ZTCA-4-2021 Ošetrovacie vozíky 2ks 2021\10\05
28_21 Vykonanie auditu za roky 2021 a 2022 (NOVÁ) 2021\09\30
27/2021 Osobné počítače a príslušenstvo - opakovaná zákazka 2021\09\30
02/2021 CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná - Zvýšenie EHB + stavebné úpravy a prestavba strechy - projektová dokumentácia 2021\09\28
IT/2021/004 SOC (Security Operations Center) - dohľadové centrum, kybernetická bezpečnosť - opakovaná 2021\09\25
Školský nábytok 2021\09\25
15/21 Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka 2021\09\21
2021ZNH003 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára etnografie" 2021\09\20
Szm/2021/4 Jednorázové injekčné striekačky a ihly 2021\09\20
2021ZNH002 I. etapa reštaurátorského zámeru - Oprava parného bloku parného stroja na parnú lokomotívu U 34.901 2021\09\13
01/2021 CSS Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá-prestavba a modernizácia objektu so zabezpečením bezbariérovosti 2021\09\11
25/2021 Transportné lehátka 2021\09\10
14/21 Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca 2021\09\09
26/2021 Osobné počítače a príslušenstvo 2021\09\09
01/2021 CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná - Zvýšenie EHB + stavebné úpravy a prestavba strechy - projektová dokumentácia 2021\08\30
Stavebné úpravy - oprava kúpeľne pre zariadenie LIKAVA - Centrum sociálnych služieb 2021\08\30
02/21 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa . 2021\08\26
07/2021 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec 2021\08\24
12/2021-VO Dezinfekčné prostriedky 2021\08\18
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2021\08\14
01/2021 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa 2021\07\31
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 2021\07\26
Zabezpečenie odborných exkurzií 2021\07\24
01/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu - opakovaná zákazka 2021\07\22
I/8-VO-1-12/2021 Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu (opakovaná zákazka) 2021\07\19
ZTCA-3-2020 Monitory vitálnych funkcii 10 ks 2021\07\18
28_21 Vykonanie auditu za roky 2021 a 2022 2021\07\13
Szm/2021/3 Odberový systém 2021\07\13
ZTCA-2-2020 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu 2021\07\12
12/21 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 2021\07\12
13/21 Rôzne potravinárske výrobky 2021\07\12
ŽP/2021/1 Likvidácia spaľovacieho zariadenia Hoval GG7 2021\07\11
OP/01/2021 Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre vybudovanie oddelenia FBLR 2021\07\07
06/2021 Pekárenské výrobky pre CSS Žarec 2021\07\06
03/2021 Polohovateľné kreslá na kolieskach s čalúnenými podrúčkami a jedálenskou doskou (opakovaná zákazka) 2021\07\05
01/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu 2021\06\29
I/8-VO-1-13/2021 Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému 2021\06\23
03/2021 Polohovateľné kreslá na kolieskach s čalúnenými podrúčkami a jedálenskou doskou 2021\06\23
I/8-VO-1-12/2021 Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu 2021\06\17
I/8-VO-1-7/2021 Dodávka diagnostických reagencií s výpožičkou koagulometra 2021\06\17
A1-2021 POTRAVINY 2021\06\16
1 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia 2021\06\15
11/21 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 2021\06\08
Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb 2021\06\06
Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu (DÚR+DSP+DRS) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Bezbariérový podjazd ciest I/10 a II/507 Bytča - Kotešová (cyklodopravná trasa) 2021\06\02
05/2021 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2021\05\31
ZTCA-3-2021 Plazmový sterilizátor 2021\05\31
21/2021 Servis okien 2021\05\30
I/8-VO-1-11/2021 Antitrombotiká s účinnou látkou altepláza 2021\05\30
3_21 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa 2021\05\28
20/2021/VO Lôžka 2021\05\25
1/2021 „Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok – stavebné úpravy objektu kuchyne a jedálne“ 2021\05\24
IT/2021/002 SOC (Security Operations Center) 2021\05\22
04/2021 Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky 2021\05\18
SZM/2021/2 Operačné plášte s výstužou a a bez výstuže 2021\05\18
ZTCA-1-2021 USG prístroj 2021\05\13
ZTCA-2-2021 Vyplachovač ložných mís 2021\05\13
IT/2021/001 SOC (Security Operations Center) 2021\05\10
2021ZNH001 Kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke. 2021\05\07
1/2021 SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - vyhotovenie projektovej dokumentácie 2021\05\05
04/2021 Rôzne potraviny pre CSS Žarec 2021\05\05
B1-2021 ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY 2021\05\03
HNsP/4/2021/VO Prenosný ultrazvukový prístroj vyššej triedy 2021\05\03
SZM/2021/1 Operačné oblečenie jednorázové 2021\04\27
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“ 2021\04\26
SZ-009 Stavebné úpravy - Rekonštrukcia priestorov pod zonu COVID-19 2021\04\23
Čerstvé mäso pre Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice 2021\04\21
Drevné pelety 2021\04\20
07/2021 Kortikosteroidy na systémové použitie 2021\04\19
10/21 Spracované a konzervované ryby 2021\04\15
09/2021 Slepačie vajcia, čerstvé, podstielkový chov, veľkosť L 2021\04\15
I/8-VO-1-10/2021 Streamovacie a záznamové zariadenie pre operačnú sálu DONsP 2021\04\09
10/2021 Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra 2021\04\06
I/8-VO-1-8/2021 Ovocie a zelenina 2021\03\30
I/8-VO-1-6/2021 Pekárenský tovar a cukrárske výrobky (opakovaná zákazka) 2021\03\26
05/21 Nealkoholické nápoje 2021\03\25
03/2021 Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec 2021\03\23
06/2021 Erytropoetín 2021\03\19
I/8-VO-1-6/2021 Pekárenský tovar a cukrárske výrobky 2021\03\19
15_21_1 Distribúcia novín ZA kraj 2021\03\19
02/2021 Nakladaná a konzervovaná zelenina, ovocie a džemy pre CSS Žarec 2021\03\17
I/8-VO-1-5/2021 Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu 2021\03\17
03/2021 Slepačie vajcia, čerstvé, podstielkový chov, veľkosť L 2021\03\12
08/21 Spracované a konzervované ryby 2021\03\12
06/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 2021\03\12
04/21 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 2021\03\12
07/2021 Mrazené ryby 2021\03\10
02/2021 Mrazená zelenina, zemiakové výrobky 2021\03\10
01/2021 Konzervované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 2021\03\10
I/8-VO-1-4/2021 Dezinfekcia na plochy 2021\03\01
Zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie II/584 v okrese Liptovský Mikuláš - Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie 2021\03\01
Exkurzie 2021\02\28
15_21 Distribúcia novín ZA kraj 2021\02\25
01/2021 Mrazená hydina pre CSS Žarec 2021\02\23
VO-21 OIVT Dohl'adové centrum kybernetickej bezpečnosti 2021\02\13
Technické vybavenie 2021\02\05
1/2021 Odstránenie havarijného stavu kupoly hvezdárne Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha Martin - OPAKOVANÁ 2021\02\03
02/2021 Pracovná zdravotná služba 2021\02\01
I/8-VO-1-1/2021 Lôžka pre oddelenie COVID 2021\01\26
Technické vybavenie - Obchodná akadémia LM 2021\01\25
27/ VO Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti 2021\01\20
0497 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa 2021\01\15
30/2020 Výmena a dodávka podlahových krytín 2021\01\15
24/2020/MH (opakovaná zákazka) Potravinové výrobky 2021\01\13
Technické vybavenie 2021\01\11
Poskytovanie účtovných služieb a ročného daňového priznania právnickej osoby 2021\01\08
33/2020 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti 2021\01\05
22/2020/MH (opakovaná zákazka) Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2021\01\05
10/2020 Oravská lesná železnica – Drevenica - obnova objektu 2021\01\04
24/2020/MH Potravinové výrobky 2020\12\31
12/2020 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec 2020\12\30
25/2020/MH Potraviny - mrazené výrobky 2020\12\30
23/2020/MH Potraviny - mäso a mäsové výrobky 2020\12\29
22/2020/MH Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2020\12\28
Všetok potravinársky tovar pre kuchyňu CSS PRAMEŇ Dolný Kubín 2020\12\27
Povrchové úpravy vestibulu SOŠP 2020\12\22
Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska 2020\12\21
Projektová dokumentácie DSP/DP: Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18“ (cyklodopravná trasa) – etapa Nezbudská Lúčka - Lipovec 2020\12\18
15/2020 Mliečne výrobky 2020\12\16
16/2020 Mrazená hydina 2020\12\16
525 Implementačné práce v EIS SPIN/iSPIN súvisiace so zmenou právnej formy a úpravou nastavení k sledovaniu nákladových stredísk v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 2020\12\15
14/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2020\12\14
27/2020 Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020\12\11
Čistiace a dezinfekčné prostriedky (NOVÁ) 2020\12\09
Sterilizované ovocie a zelenina 2020\12\09
Mlieko a mliečne výrobky 2020\12\09
Rôzne potraviny 2020\12\09
Čerstvé ovocie a zelenina 2020\12\08
Pečivo a pekárenské výrobky 2020\12\08
Konzervy 2020\12\08
Slovenské čerstvé slepačie vajcia L 2020\12\08
496/1 Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy 2020\12\07
Mrazená zelenina 2020\12\07
21/2020/MH Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín 2020\12\06
SZ-008 Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI 2020\12\06
2020ZNH010 Drevený šindeľ (červený smrek) 2020\12\05
EPS 2020 Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - Oprava EPS a vonkajšie rozvody 2020\12\02
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020\12\02
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou cyklotrasou Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) – etapa Divinka – Považský Chlmec 2020\11\30
23/2020VO1 Zdravotnícke vybavenie 1 2020\11\30
20/2020/MH Zmrazovací mikrotóm 2020\11\29
Mrazená hydina a ryby 2020\11\29
Exkurzie 2020\11\27
66/2020/SOSCA17nov-26 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2020\11\26
57/2020/ZPSDSSDK Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky 2020\11\26
66/2020/SOSCA17nov-25 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2020\11\25
7/2020 Jazykové kurzy 2020\11\25
2020ZNH009 Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov (OPAKOVANIE ZÁKAZKY) 2020\11\24
19/2020/MH (opakovaná zákazka) Hygienické potreby 2020\11\23
66/2020/SOSCA17nov-23 Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov - Časť Rôzne koláče 2020\11\21
66/2020/SOSCA17nov-24 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov Časť Mrazené koláče 2020\11\21
54/2020/ZPSDSSDK Preprava stravy z CSS Prameň do ZPS a DSS Dolný Kubín 2020\11\20
2020ZNH008 Stavebné úpravy objektov – oceľová stropná konštrukcia vo Vlastivednom múzeu v Krasne nad Kysucou (OPAKOVANIE ZÁKAZKY) 2020\11\18
1/2020/PT Respirátory FFP3 2020\11\18
ZTCA-4-2020 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu 2020\11\16
6/2020 Školenie pre pedagogických zamestnancov 2020\11\16
GVARZA/05/2020 Riešenie havarijného stavu stropu v náraďovni a telocvični - Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina 2020\11\15
L5/2020 Vitamíny a výživové doplnky 2020\11\14
26/2020 Enterálna výživa 2020\11\13
17/2020/MH (opakovaná zákazka) Dezinfekčné prostriedky na ruky 2020\11\11
2020ZNH007 Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov 2020\11\11
2020ZNH006 Stavebné úpravy objektov – oceľová stropná konštrukcia vo Vlastivednom múzeu v Krasne nad Kysucou 2020\11\09
21/2020 Respirátory 2020\11\06
66/2020/SOSCA17nov-18 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - opakovanie zákazky 2020\11\06
24/2020 Servis vzduchotechniky v Liptovskej nemocnici s poliklinikou 2020\11\06
17/2020 Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka 2020\11\06
5/2020 Nákup počítačov a tlačiarne 2020\11\06
4/2020 Notebooky - opakovaná 2020\11\06
18/2020/MH Čistiace prostriedky 2020\11\05
66/2020/SOS17nov-19 Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov-opakovanie zákazky Časť Rôzne koláče 2020\11\04
66/2020/SOSCA17nov-20 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov-opakovanie zákazky 2020\11\04
19/2020 Softvérový balík pre informačné technológie 2020\11\04
19/2020/MH Hygienické potreby 2020\11\02
19-2/2020/Lad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2020\11\01
17/2020/MH Dezinfekčné prostriedky na ruky 2020\10\30
9/2020 Sanácia skalného brala na Oravskom hrade – vonkajšie bralo 2020\10\28
7/2020 Dodávka osobného motorového vozidla 2020\10\28
66/2020/SOSCA17nov-16 Nákup nových notebookov pre SOŠ obchodu a služieb, Čadca 2020\10\28
Dodanie nábytku 2020\10\28
2020ZNH005 Obstaranie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať HLÚŽ 2020\10\27
20/2020 Automatické dvere 2020\10\27
15/2020 Obväzový materiál 2020\10\27
23/2020/VO Zdravotnícke vybavenie 1 2020\10\27
66/2020/SOSCA17nov-14 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov 2020\10\26
SOŠMTP/173/2020-4 Rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia - vetva dielne 2020\10\26
3/2020 Notebooky 2020\10\26
66/2020/SOSCA17nov-13 Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov 2020\10\25
Elektrické polohovateľné postele 2020\10\24
03/2020 Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296 2020\10\23
66/2020/SOSCA17nov-12 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2020\10\21
496 Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy 2020\10\21
2020ZNH003 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ) 2020\10\21
19/2020/Lad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2020\10\21
1/2020 SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A 2020\10\20
Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová - Kút - obnova okien, oprava okien 2020\10\19
19-1/2020/Lad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2020\10\19
Software pre procesné riadenie 2020\10\19
Dodanie nábytku 2020\10\15
2/2020 Výpočtové a školské vybavenie a príslušenstvo 2020\10\14
2020ZNH004 Schodisková plošina 2020\10\13
18/2020 Mobilné prestrešenie 2020\10\13
50/2020/ZPSDSSDK Jednorazové ochranné rukavice nitrilové 2020\10\13
6/2020 Stavebné úpravy niektorých častí Oravskej lesnej železničky 2020\10\13
3/3 Obnova komunikácie v Budatínskom parku 2020\10\10
12/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia, opakovaná zákazka 2020\10\09
16/2020/MH Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát 2020\10\07
1 DSS Méta Martin - Sever - Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - I. etapa Stavebné úpravy a zateplenie budovy 2020\10\07
1/škola/2020 „SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“ 2020\10\07
5/2020 Oravský hrad - Západná bašta: interiér - architektonické a dekoratívne kamenné prvky a nadväzujúce omietky 2020\10\06
1 IKT vybavenie pre projekt Robotika....a robot ti tyká 2020\10\06
1/2020 IKT vybavenie pre projekt Robotika....a robot ti tyká 2020\10\06
12/2020/MH Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení 2020\10\05
22-1/2020/VO Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu (NOVÁ) 2020\10\05
04/2020 Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy podlahových plôch v budove školy 2020\10\04
3/2020 Rekonštrukcia depozitárov 2020\10\04
14/2020 Stavebné a rekonštrukčné práce na hematologicko - transfúznom oddelení 2020\10\03
02/2020 Náučný chodník v komunitnej záhrade CSS Zákamenné 2020\10\02
01/2020 CSS Zákamenné - Realizácia oplotenia, pracovisko Zubrohlava 2020\10\01
4/2020 Drobná architektúra - altánok, podhradie Oravského hradu 2020\09\30
SZ-007 Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI" 2020\09\30
3/2020 Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien 2020\09\30
1/2020 Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien 2020\09\30
03/2020-E CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30 2020\09\28
ZTCA-1-2020 Celotelový kostný denzitometer 2020\09\28
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu 2020\09\27
13/2020 Výmena 6 okien v Liptovskej nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš 2020\09\25
L4/2020 Anestetiká 2020\09\25
11/2020 CSS Žarec, Čadca – stavebné úpravy – zateplenie strechy, pracovisko Čierne 156 2020\09\25
Stavebné úpravy hygienických zariadení, Karpatská 9 2020\09\24
SZ-006 Stavebné úpravy otvorových konštrukcií v objektoch KNsP Čadca 2020\09\24
SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia - Vnútroareálový rozvod plynu, SO 03 Plynová kotolňa v dielňach 2020\09\21
22/2020/VO Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2020\09\21
3/2020 Oprava šindlovej strechy na objekte " Rodný dom M. Kukučína v Jasenovej " 2020\09\19
2020ZNH002 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" 2020\09\17
13/2020 Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca 2020\09\17
1/3 Ochrana zbierok v depozitári história 2020\09\16
03/2020 Rekonštrukcia dielne č. 1 na prízemí 2020\09\12
Kompletná rekonštrukcia plochej strechy prístavby práčovne Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 01 Turčianske Teplice 2020\09\12
Oprava strechy pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2020\09\08
10/2020 Oprava časti oplotenia areálu CSS Žarec 2020\09\08
05/2020 Liptovské múzeum v Ružomberku - Oprava chaty ALPINA 1 2020\09\07
15/2020/MH Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov 2020\09\07
494 Stavebné úpravy objektu „Dúha“ – dom čs. 652 KÚ Žilina, Hollého Žilina 2020\08\31
5 Ovocie, zelenina, zemiaky 2020\08\27
4 Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020\08\27
11/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia 2020\08\26
2/2020 Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok 2020\08\26
10/2020 Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka 2020\08\24
„Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“ 2020\08\14
11/2020/MH (opakovaná zákazka) Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel 2020\08\12
09/2020 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec 2020\08\11
14/2020/MH Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému 2020\08\06
12/2020/MH Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení 2020\08\05
2/20 Reštaurovanie interierových omietok na hrade Strečno-časť severný palác 2020\08\04
L3/2020 Altepláza - opakovaná zákazka 2020\07\31
11/2020/MH Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel 2020\07\30
04/2020 Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec 2020\07\28
Rekonštrukcia chodby do spoločenskej miestnosti na prízemí školského internátu 2020\07\28
Oprava strechy pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2020\07\19
Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostriedky 2020\07\16
Mäso čerstvé 2020\07\16
03/2020 "Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky" 2020\07\13
08/2020 Pekárenské výrobky pre CSS Žarec 2020\07\13
Výmena termostatických ventilov Výmena termostatických hlavíc a ventilov 2020\07\13
Čerstvé mäso 2020\07\09
10/2020/MH Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 2020\07\08
20/VO Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu 2020\07\08
2/2020 Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku 2020\07\06
2020ZNH001 Obstaranie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať HLÚŽ 2020\07\04
Rôzne potravinárske výrobky 2020\06\27
5/2020 Jednorazové ihly a striekačky 2020\06\25
Rôzne potraviny 2020\06\24
2020 Oprava a údržba vnútorného schodiska v Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove 2020\06\24
1/2020 Zabezpečenie SBS pre objekty Považského múzea v Žiline-Budatín a Strečno 2020\06\23
A0 POTRAVINY 2020\06\22
Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín 2020\06\17
L2/2020 Altepláza 2020\06\17
Pečivo a pekárenské výrobky 2020\06\14
03/2020 Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch 2020\06\09
07/2020 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2020\06\01
Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020\05\30
Mrazená hydina 2020\05\20
Mrazené výrobky zo zeleniny a cesta a mrazené ryby 2020\05\19
Konzervy 2020\05\18
Čerstvé ovocie a zelenina 2020\05\18
7/2020IVO Projektová dokumentácia PO 2020\05\16
9/2020/MH Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín 2020\05\15
Mlieko a mliečne výrobky 2020\05\12
Ovocie a zelenina 2020\05\10
06/2020 Rôzne potraviny pre CSS Žarec - opakovaná zákazka 2 2020\05\07
05/2020 Rôzne potraviny pre CSS Žarec - opakovaná zákazka 2020\04\27
2 SŠ 2020 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - havarijný stav 2020\04\22
Mlieko a mliečne výrobky 2020\04\17
Mrazená zelenina 2020\04\17
Sterilizovaná zelenina, mrazená zelenina, mrazené ovocie, sterilizované ovocie a Rôzny potravinársky tovar pre CSS Prameň Dolný Kubín 2020\04\16
04/2020 Rôzne potraviny pre CSS Žarec 2020\04\15
8/2020/MH Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 2020\04\09
1/2020 Vybavenie počítačovej učebne 2020\04\06
01/2020 Vybudovanie novej prípojky elektriny a vody 2020\04\04
Sterilizované ovocie a zelenina 2020\04\01
Mrazené ryby, rybie výrobky a slepačie vajcia pre CSS Prameň Dolný Kubín 2020\04\01
OP/3/2019-VO Vypracovanie dokumentácie na dobudovanie III. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - Integrované centrum zdravotnej starostlivosti 2020\03\31
8/2020 Dezinfekčné prostriedky 2020\03\30
Slovenské čerstvé slepačie vajcia L 2020\03\29
Zemiaky 2020\03\28
0419/2020 SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy 2020\03\27
6/2020/MH (opakovaná zákazka) Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 2020\03\27
3/2020/MH (opakovaná zákazka) Antitrombotiká 2020\03\25
7/2020/MH Dezinfekcia 2020\03\20
0458/2020 Distribúcia dvojmesačníka ZA kraj na rok 2020 2020\03\20
6/2020/MH Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 2020\03\19
5/2020/MH Ovocie a zelenina 2020\03\18
01/VO Rekonštrukcia schodiska ORL-GPO 2020\03\17
6/2020 Výmena okien a schodiskového presklenia vrátane stavebných úprav v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš 2020\03\17
3/2020 Jednorazové plienky a podložky - opakovaná zákazka 2020\03\13
3/2020/MH Antitrombotiká 2020\03\13
4/2020/MH Pekárenský tovar a cukrárske výrobky 2020\03\12
7/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii - opakovaná zákazka 2020\03\10
Mäsové výrobky 2020\03\09
L6/2019 Roztoky na parenterálnu výživu 2020\03\09
L1/2020 Komplex železo-sacharóza - opakovaná zákazka 2020\03\09
06/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul. Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom Novom Meste“ 2020\03\08
1/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu 2020\03\08
Chlieb, pečivo, zákusky a repkový olej pre CSS Prameň Dolný Kubín 2020\03\06
1 SŠ 2020 Rekonštrukcia hygienických zariadení 2020\03\03
Mlieko a mliečne výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín 2020\03\02
209/2018/SOSCA17.nov-2 Nákup mlieka a mliečných výrobkov 2020\02\25
01/2020 Drevné pelety pre CSS STUDIENKA Novoť 2020\02\25
209/2018/SOSCA17.nov-1 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov 2020\02\25
7/2019/SOSCA17.nov.-3 Nákup čerstvej zeleniny a ovocia 2020\02\25
7/2019/SOSCA17.nov.-1 Nákup nového nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou trúbou 2020\02\25
209/2018/SOSCA17.nov-5 Nákup mäsa a mäsových výrobkov 2020\02\25
7/2019/SOSCA17.nov.-2 Nákup nového nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou trúbou - opakovanie zákazky 2020\02\25
7/2019/SOSCA17.nov.-6 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov- opakovanie zákazky 2020\02\25
7/20196/SOSCA17.nov.-4 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov 2020\02\25
7/2019/SOSCA17.nov.-5 Nákup čerstvej zeleniny a ovocia - opakovanie zákazky 2020\02\25
209/2018/sosca17.NOV-4 Nákup mlieka a smotany, zmrzliny, mliečných výrobkov 2020\02\25
209/2018/SOSCA17.nov-3 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov 2020\02\25
7/2019/SOSCA17nov-7 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb 2020\02\25
4/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii 2020\02\23
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Sanácia zosuvov telesa cesty II/520 Krušetnica - Zákamenné" 2020\02\22
02/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu výťahu a bezbariérového vstupu do Liptovského múzea v Ružomberku 2020\02\20
Rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty – Lipt. Matiašovce, vpravo, PD 2020\02\18
66/2020/SOSCA17nov-2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca - prestavba a modernizácia objektu Beskyd 2020\02\17
Chlieb a pečivo pre Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 2020\02\09
2/2020 Jednorazové plienky a podložky 2020\02\08
Dodávka elektrickej energie 2020\02\05
2/2020/MH Rázová vlna 2020\02\05
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900; Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 cez rieku Oravica - Stavebný dozor 2020\02\05
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky 2020\01\24
1/2020/MH Mrazené výrobky - potraviny 2020\01\14
5/2019/MH Potravinové výrobky 2020\01\07
12/2019 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec 2019\12\30
Z/2019 Pracovná zdravotná služba - opakovaná zákazka 2019\12\28
0001/2019/1 Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS 2019\12\28
VO_02_19 Sterilizátor s vyvíjačom pary 2019\12\20
VO_19 08 Zriadenie infekčnej izby na chirurgickom oddelení 2019\12\20
6/2019/MH Resuscitačné lôžka 2019\12\20
0001/2019 Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS 2019\12\18
A1-2019 Chladené mäso 2019\12\18
OP/2/2019-VO Obstaranie motorového vozidla pre ADOS 2019\12\17
L8/2019 Komplex železo-sacharóza 2019\12\14
VO_19 05 UL Anestéziologický liek 2019\12\12
4 Operačné plášte 2019\12\11
X/2019 Pracovná zdravotná služba 2019\12\11
VO-19 07 UL Antibiotický liek SULCEF 2019\12\09
13/12019 Polohovateľné postele s matracom 2019\12\08
SOŠMTP/220/2019-4 Výmena okien a dverí v AB budove a v spojovacích chodbách patriacich k budove 2019\12\05
SOŠMTP/221/2019-4 Výmena horných okien a dverí v školskej jedálni 2019\12\05
SOŠMTP/211/2019-10 Počítače a monitory pre potreby odborného vzdelávania 2019\12\05
4/2019/MH Ultrazvukový prístroj 2019\12\04
16/2019 Mliečne výrobky 2019\12\03
L5/2019 Infúzne roztoky 2019\12\02
Dodávka a montáž PVC krytiny 2019\12\02
P/2019 Dezinfekčné prostriedky 2019\11\30
L7/2019 Erytropoetín 2019\11\27
15/2019 Hydina (mrazená) 2019\11\25
Minitraktor s príslušenstvom (NOVÁ) 2019\11\25
3 Intravenózne kanyly 2019\11\24
HNsP/17/2019OPAČ Osobný automobil pre DZS 2019\11\23
2/2019 Dodávka a montáž hydraulickej ruky s napájaním 12/24V 2019\11\22
13/2019/VO Polohovateľné postele s matracom 2019\11\20
45212222-8 Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením-havarijný stav 2019\11\19
3/2019/VO Opravy oplotenia 2019\11\15
13 Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy 2019\11\15
1/2019 Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA Medvedzie 136, BLOK A 2019\11\13
Odvodnenie základovej škáry pomocou drenážneho systému 2019\11\13
0420 Gymnázium V. P. Tótha, Martin – rekonštrukcia ZTI v objekte školy 2019\11\13
OADMJ/1/10/2019 Modernizácia elektroinštalácie - budova telocvične 2019\11\13
0422/1 Asanácia juhovýchodnej prístavby NKP Ciachovňa 2019\11\08
10/2019 Rekonštrukcia a modernizácia malých výťahov - 1 ks budova A a 1 ks budova B 2019\11\07
11/2019 Oprava prístupovej a okolitej komunikácie 2019\11\07
CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy 2019\11\06
Počítače a monitory pre potreby odborného vzdelávania 2019\11\03
2/2019/VO Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC (NOVÁ) 2019\10\31
428/1 Liptovské múzeum v Ružomberku - obnova objektov - archeologický skanzen Havránok 2019\10\31
12 Cyklotrasa hrad Budatín - hrad Strečno: Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom ev.č. 583A-002- projektová dokumentácia DUR - 2 kolo 2019\10\30
Q/2019 Výmena a dodávka podlahových krytín 2019\10\30
2019ZNH001 Výmena okien a vstupných dverí Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou 2019\10\30
1/2019 Oprava lokomotívy DH 100/4 2019\10\29
0422 Asanácia juhovýchodnej prístavby NKP Ciachovňa 2019\10\28
Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9 2019\10\28
CPV-45223300-9 Odstránenie havarijného stavu autodielne-spevnené plochy(vyvolaná investícia)-stavebné práce na stavbe parkovísk 2019\10\27
2 KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTáCIA 2019\10\25
258/2019 Stavebné úpravy hygienických priestorov, blok A-B 2019\10\25
428 Liptovské múzeum v Ružomberku - obnova objektov - archeologický skanzen Havránok 2019\10\25
7/2019/SOSCA17nov-10 Dodávka čerstvých slepačích vajec 2019\10\23
7/2019/SOSCA17nov-9 Nákup rôznych potravinárskych výrobkov 2019\10\21
0427 Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 2019\10\20
0406 SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy strechy so zateplením 2019\10\18
13 „Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom ev.č. 583A-002“ - projektová dokumentácia v stupni DUR 2019\10\18
03/2019 "CSS Zákamenné - stavebné úpravy bezbariérového vstupu"- pracovisko Zákamenné 559/55 2019\10\14
7/2019 Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina a ovocie 2019\10\11
7/2019/SOSCA17nov-8 Dodávka čerstvých slepačích vajec 2019\10\11
1/2019/VO Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC 2019\10\10
10/2019 Nákup, dovoz a montáž nového nábytku do obytných miestností pre klientov CSS Žarec 2019\10\10
8/2019 Čerstvé ovocie a zelenina 2019\10\09
9/2019 Čerstvé bravčové a hovädzie mäso 2019\10\09
10/2019 Mäsové výrobky 2019\10\08
04/2019 Sanácia murív na hrade Strečno v zmysle statickej pasportizácie hradu II.etapa 2019\10\05
Sanácia omietok, maľovanie chodby a obytnej časti 2019\10\04
03/19 Vypracovanie projektovej dokumentácie"Považské múzeum v Žiline,Grofsky pivovar v Budatínskom hrade" 2019\10\03
3/2019 Oprava a výmena poškodeného šindľa na streche zvonice v Gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej 2019\10\02
„Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“ 2019\10\02
0421 Likava – centrum sociálnych služieb, Stavebné úpravy strešného plášťa – bloky A a D 2019\09\30
Oprava chodníkov v areáli CSS STUDIENKA Novoť 2019\09\30
Kancelárske potreby (2019 - 2020) pre zariadenie Likava CSS 2019\09\30
248/2019/2 Oprava strechy 2019\09\27
09/2019 Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne 2019\09\23
249/2019 Nastaviteľná vaňa, zdvíhacia stolička 2019\09\20
248/2019 Oprava strechy 2019\09\16
08/2019 Mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec 2019\09\12
11 Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica – km 20,526 – km 22,000, DSP/DRS 2019\09\06
PT Nátery drevených konštrukcií a šindľových striech na zrubovej architektúre v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 2019\09\02
0414 Komplexné služby pri zabezpečení postupov verejného obstarávania 2019\08\30
09 Modernizácia vybratých úsekov cesty II/583. Projektová dokumentácia DSP/DRS 2019\08\28
10 Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy 2019\08\27
06 „Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica – km 20,526 – km 22,000, PD“ 2019\08\21
Odstránenie havárijného stavu kuchyne CSS Horný Turiec Turčianske Teplice 2019\08\21
I/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Prestavba očného a krčného pavilónu III. Etapa (3 NP + suterén)" v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. 2019\08\19
04 Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy 2019\08\16
07/2019 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec 2019\08\15
D/2019 Výmena okien na oddeleniach nemocnice 2019\08\15
Rekonštrukcia hygienických zariadení Spojenej školy Ružomberok 2019\08\15
13/2019 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 2019\08\13
02/2019 Stavebné úpravy výťahu v objekte č. 559, pavilón A a výmena osobného výťahu v CSS Zákamenné 2019\08\12
11/2019 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 2019\08\02
02/2019 Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov 2019\07\31
IB001 Dokumentácia stavebného zámeru verejných prác 2019\07\26
12/2019 Rôzne potravinárske výrobky 2019\07\19
G/2019 Materiál na chirurgické zošívanie 2019\07\19
01/2019 Výroba a dodávka nábytku na mieru 2019\07\19
22019 Vyvolávací systém pacientov pre Oravskú polikliniku Námestovo 2019\07\17
H/2019 Anestetiká - Propofol 1% 2019\07\16
06/2019 Pekárenské výrobky pre CSS Žarec 2019\07\15
10/2019 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy - opakovanie zákazky 2019\07\11
15220000-6 Rybie filé 2019\07\08
E/2019 Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou – 2. etapa 2019\07\02
F/2019 Odberové vaky na odber a spracovanie 450 ml celej krvi vrátane prenájmu odberových váh 2019\07\02
001 Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks 2019\06\28
Pec na spekanie a ohýbanie skla pre CSS TAU 2019\06\25
01/2019 Zabezpečenie SBS pre objekty Považského múzea v Žiline-Budatín a Strečno 2019\06\19
5/2019 Olej a rastlinné tuky - opakovanie zákazky 2019\06\17
Pečivo a pekárenské výrobky 2019\06\17
A8-2019 NÁKUP HLBOKOMRAZENÝCH MÚČNYCH VÝROBKOV 2019\06\14
A6-19 MRAZENÉ VÝROBKY 2019\06\14
I-5/2019 Kontrastné látky 2019\06\12
2019 Vykonanie auditu za roky 2019 a 2020 2019\06\09
09/2019 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 2019\06\06
SP 1 Rekonštrukcia stravovacej prevádzky 2019\06\04
04/2019 Mrazené a chladené výrobky pre CSS Žarec 2019\06\04
01/2019 Mlieko a mliečne výrobky 2019\05\29
4/2019 Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice 2019\05\23
3/2019 Olej, múka, cestoviny a koreniny pre SOŠ lesnícku a drevársku v Liptovskom Hrádku 2019\05\17
02 Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny 2019\05\13
3/2019 Dávkovače a pracie detergenty pre práčovňu HNsP Trstená 2019\04\18
Mlieko a mliečne výrobky pre CSS TAU 2019\04\15
01 Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny 2019\04\12
08/2019 Mrazené ryby - opakovanie zákazky 2019\04\10
2/2019 Sanitné vozidlo na prevoz osôb 2019\04\08
Vyšetrovacia jednotka s príslušenstvom 2019\04\03
2/2019 Chlieb a pekárenský tovar 2019\04\02
SMZZ 2/2019 Bývalá poliklinika Turzovka - rekonštrukcia strešnej krytiny so zateplením na budove s.č. 41 2019\03\28
B/2019 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii - 12 mesiacov 2019\03\20
07/2019 Nealkoholické nápoje 07/2019 - opakovanie zákazky 2019\03\18
04/2019 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 2019\03\15
06/2019 Spracované, mrazené a konzervované ryby 2019\03\15
05/2019 Konzervované ovocie, zelenina, mrazená zelenina a súvisiace výrobky 2019\03\15
01/2019 Slepačie vajcia veľkosť "L" 2019\03\07
02/2019 Rastlinné oleje a tuky 2019\03\07
03/2019 Nealkoholické nápoje 03/2019 2019\03\07
Sterilizátor 2019\03\05
1/2019 Hydina 2019\03\05
Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska 2019\03\04
230 Interiérové vybavenie služobných bytov ŽSK 2019\02\25
0147 Dodávka informačnej a komunikačnej techniky 2019\02\25
0213/1 Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí SR – ČR 2019\02\22
0039 SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – I. etapa a II. etapa 2019\02\21
1/2019 Sterilizačné vrecká, rolky, papier krepový a pásky 2019\02\14
0220 Pozáručný servis motorových vozidiel 2019\02\06
0213 Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí SR – ČR 2019\02\05
A-4 Chlieb, pekárenské výrobky 2019\01\27
E 2 Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk 2019\01\23
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec (NOVÁ) 2018\12\28
1/2018 Hydina 2018\12\07
02/2018 Mliečne výrobky 2018\11\30
Ovocie, zelenina a zemiaky 2018\11\28
VO_18 11 Vyšetrovacia jednotka s mikroskopom a kreslom 2018\11\28
0157/2 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky 2018\11\23
VO_18 10 Videolaryngoskop 2018\11\23
0159/1 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Interaktívna tabuľa 2018\11\20
0159/2 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Hračky 2018\11\20
0159/3 Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - detský nábytok 2018\11\20
4/18 Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina 2018\11\16
OP4/2018 Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade 2018\11\14
2018ZNH001 Železničné podvaly pre HLÚŽ 2018\11\13
0157 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky 2018\11\12
VO_18 09 Elektricky polohovateľné lôžka 2018\11\09
ezs Rekonštrukcia EZS v objekte depozitárov Liptovského múzea - Kalvárska ul. 8 v Ružomberku 2018\10\26
14.04.2024 02:44:47