Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Likava – centrum sociálnych služieb, Stavebné úpravy strešného plášťa – bloky A a D

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54317788 | Kód: 0421

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 2 - 0421 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\25
25.09.2019
 Zapis_z_vyhodnotenia_prieskumu_trhu - 0421 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\11
11.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 0421 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\03
03.09.2019
26.10.2021 13:11:12