Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pekárenské výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65417908 | Kód: 06/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 06/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\15
15.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Pekárenské výrobky pre CSS Žarec - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\03
03.07.2019
22.10.2021 12:13:58