Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pekárenské výrobky pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64964866 | Kód: 08/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 08/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\07\13
13.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 08/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\30
30.06.2020
26.10.2021 14:41:50