Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie SBS pre objekty Považského múzea v Žiline-Budatín a Strečno

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50199872 | Kód: 1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 1/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\22
22.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\22
22.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\12
12.06.2020
 Špecifikácia SBS Súťažné podklady
2020\06\12
12.06.2020
18.10.2021 11:07:27