Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65062567 | Kód: 8/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\04\09
09.04.2020
21.10.2021 08:06:40