Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy podlahových plôch v budove školy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10142071 | Kód: 04/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 04/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\29
29.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
 Zmluva o dielo Príloha
2020\09\13
13.09.2020
 Č.1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\09\13
13.09.2020
 Č.2 Čestné vyhlásenie Príloha
2020\09\13
13.09.2020
 Č.3 Výkaz výmer Príloha
2020\09\13
13.09.2020
18.10.2021 13:54:50