Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Lôžka pre oddelenie COVID

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84167740 | Kód: I/8-VO-1-1/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-1/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\01\26
26.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-1/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\01\14
14.01.2021
26.10.2021 19:43:04