Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Chlieb, pečivo, zákusky a repkový olej pre CSS Prameň Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62672823

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Chlieb, pečivo, zákusky a repkový olej p Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\04
04.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chlieb, pečivo, zákusky a repkový olej Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\25
25.02.2020
18.10.2021 09:20:34