Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Technické vybavenie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79366730

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - zrušenie verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\11
11.01.2021
 SÚŤAŽNÉ PODKLADY - Editovateľné prílohy SÚŤAŽNÉ PODKLADY
2020\12\14
14.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Technické vybavenie Výzva na predloženie ponuky
2020\12\14
14.12.2020
21.10.2021 06:32:55