Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná - Zvýšenie EHB + stavebné úpravy a prestavba strechy - projektová dokumentácia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74429602 | Kód: 02/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 02/2021 Ostatné dokumenty
2021\09\24
24.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\31
31.08.2021
22.10.2021 11:23:42