Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Notebooky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12114507 | Kód: 3/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
21.10.2021 08:26:05