Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odberové vaky na odber a spracovanie 450 ml celej krvi vrátane prenájmu odberových váh

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83019969 | Kód: F/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - F/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\02
02.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - F/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\11
11.06.2019
26.10.2021 21:24:38