Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81729208

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - „Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\08\14
14.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „Projektová dokumentácia na územné rozho Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\28
28.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „Projektová dokumentácia na územné rozho Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\28
28.07.2020
26.10.2021 13:07:16