Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekčné prostriedky na ruky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95244787 | Kód: 17/2020/MH (opakovaná zákazka)

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 17/2020/MH (opakovaná zákazka) Zápisnica z otvárania ponúk
2020\11\09
09.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 17/2020/MH (opakovaná zákazka) Výzva na predloženie ponuky
2020\10\30
30.10.2020
18.10.2021 09:08:20