Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86897888 | Kód: 11/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 11/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\07\30
30.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 11/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\07\23
23.07.2020
22.10.2021 11:02:19