Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35333927 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-26

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-26 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\26
26.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-26 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\12
12.11.2020
26.10.2021 15:10:41