Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98342998 | Kód: 0419/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 0419/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\03\25
25.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0419/2020 Ostatné dokumenty
2020\02\20
20.02.2020
21.10.2021 08:26:47