Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia schodiska ORL-GPO

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11115437 | Kód: 01/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 01/VO Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\13
13.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 01/VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\13
13.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 01/VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\13
13.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 01/VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\13
13.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 01/VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\13
13.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\13
13.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia schodiska ORL-GPO - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\03
03.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia schodiska ORL-GPO - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\03
03.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia schodiska ORL-GPO - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\03
03.03.2020
 Zmluva o dielo návrh- 01/VO Ostatné dokumenty
2020\03\03
03.03.2020
 Výkaz výmer zadanie - 01/VO Ostatné dokumenty
2020\03\03
03.03.2020
 Súťažné podklady - 01/VO Súťažné podklady
2020\03\03
03.03.2020
21.10.2021 06:59:12