Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46216684 | Kód: 02/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\18
18.07.2019
26.10.2021 21:24:06