Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy - oprava kúpeľne pre zariadenie LIKAVA - Centrum sociálnych služieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28738058

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy - oprava kúpeľne pre zariadenie LIKAVA-centrum sociálnych služieb Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\27
27.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy - oprava kúpeľne pre zariadenie LIKAVA-centrum sociálnych služieb Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\26
26.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy - oprava kúpeľne pre zariadenie LIKAVA- centrum sociálnych služieb Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\26
26.08.2021
 Výkaz výmer - nacenenie Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Čestné vyhlásenie o nelegálnej práci Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Vyhlásenie podľa §32 Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Čestné vyhlásenie uchádzača Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy - oprava kúpeľne pre zar Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\10
10.08.2021
 Návrh zmluvy Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
26.10.2021 20:51:33