Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazená zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89172258

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mrazená zelenina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\23
23.11.2020
18.10.2021 11:08:07