Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára etnografie"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28711565 | Kód: 2021ZNH003

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2021ZNH003 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\13
13.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2021ZNH003 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\30
30.08.2021
26.10.2021 14:55:17