Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Anestéziologický liek

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31933358 | Kód: VO_19 05 UL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 link na zmluvu Ostatné dokumenty
2019\12\06
06.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO_19 05 UL Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\06
06.12.2019
 Návrh rámcovej dohody Ostatné dokumenty
2019\07\19
19.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - VO_19 05 UL Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\19
19.07.2019
 Príloha č.1 Príloha
2019\07\18
18.07.2019
18.10.2021 13:14:38