Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia hygienických zariadení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29834595 | Kód: 1 SŠ 2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - - 1 SŠ 2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\12
12.02.2020
18.10.2021 12:28:02